Manual Pengguna Portal Jabatan Sukan, Kokurikulum dan Kebudayaan (i-Koko)


   
   
  INDEK MANUAL i-KOKO
   
  Pengenalan
 
 • Menu Statik
 •  
 • Menu Dinamik
 •    
    Suntingan dan konfigurasi
   
 • Tahap Capaian Pengguna
 •  
 • Kawalan Capaian Laman
 •  
 • Sesi Pengajian
 •  
 • Pilih Unit untuk ditawarkan
 •  
 • Penetapan Jumlah pelajar dan pensyarah
 •  
 • Penetapan Pensyarah Utama Kursus AR201
 •  
 • Kemaslini pelajar di bawah pensyarah utama
 •  
 • Kemaskini  Kehadiran Pelajar
 •    
    Pendaftaran dan semakan
   
 • Mendaftar unit yang baru
 •  
 • Pendaftaran Pesyarah AR201
 •  
 • Pendaftaran awal pelajar untuk kursus AR201
 •  
 • Pendaftaran pelajar kursus AR201 sesi semasa
 •  
 • Semak Daftar Pelajar AR101 dan AR201
 •  
 • Semak Status Pendaftaran Pelajar AR101 dan AR201
 •  
 • Semak Pelajar Di bawah Pensyarah Utama
 •    
    Pemantauan
   
 • Kehadiran AR201
 •  
 • Pemantauan Kehadiran
 •  
 • Daftar Pensyarah AR101 dan AR201
 •  
 • Markah CLO AR101 dan AR201
 •    
    Panduan Pentadbir i-koko
   
 • Perkara yang perlu dilaksanakan oleh Pentadbir Sebelum
  Proses Pendaftaran Awal Pelajar AR201 dimulakan
 •  
 • Perkara yang Perlu Dilaksanakan Oleh Pentadbir Sebelum
  Proses Key-In Markah Pelajar AR201 dimulakan
 •    
    Panduan Pensyarah
   
 • Pendaftaran Kelab pensyarah
 •  
 • Menukar kelab pensyarah
 •  
 • Kemaskini kehadiran pelajar
  dan pemantauan kehadiran kurang 80%
 •  
 • Cetak Senarai Pengesahan Pendaftaran,
  Borang Kehadiran dan Markah PB CLO
 •    
    Panduan Pelajar
   
 • Proses pendaftaran awal kelab kursus AR201
 •  
 • Proses pertukaran kelab/unit/sukan dan saiz baju
 •    
   

  Kategori Pengguna

   1. Pentadbir Modul
   2. Pensyarah
   3. Pelajar

   

  Peranan dan tanggungjawab pengguna

  1. Pentadbir Modul

  Pentadbir Modul i-Koko akan dilantik oleh pentadbir SPMP. Beliau merupakan pegawai yang dipertanggungjawab sepenuhnya terhadap modul ini.  Beliau akan melantik penyelaras AR101 mengikut bilangan jabatan dan penyelaras AR201 mengikut unit. Bidang tugas penyelaras adalah:
  Penyelaras AR101 – bertanggungjawab memantau pendaftaran pelajar, pensyarah dan markah penilaian berterusan.
  Penyelaras AR201 - bertanggungjawab memantau pendaftaran pelajar, pensyarah dan markah penilaian berterusan.

  2. Pensyarah

  Merupakan pengguna kepada modul ini untuk mendapatkan senarai pengesahan pelajar, borang kehadiran pelajar dan  pemantauan kehadiran pelajar. Pensyarah juga boleh mendapatkan borang-borang dan nota-nota yang berkaitan dengan kursus kokurikulum.

  3. Pelajar

  Mendaftar Unit secara online samada melalui Pendaftaran Awal atau Pendaftaran sesi semasa mengikut ketetapan Pentadbir. Pelajar juga boleh mendapatkan borang-borang dan nota-nota yang berkaitan dengan kursus kokurikulum.